Κυριακή, 26/11/2017

 
  • Καινοτομία και Επιχειρείν στη Χημική Βιομηχανία στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα. Προβλήματα & Προοπτικές
10:00 - 18:00 
 
Διήμερο Συνέδριο
Οργάνωση: Ένωση Ελλήνων Χημικών – www.eex.gr 

Συνδιοργανωτές: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας - ΣΥΒΙΠΥΣ - www.pac.gr, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων -ΣΕΒΤ - www.sevt.gr , Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών - ΣΕΧΒ - www.haci.gr, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.


  • Παρουσίαση 
 
11:00 - 14:00 
 
Οργάνωση: Hellamco A.E. - www.hellamco.gr 

  • Παρουσίαση

11:30 - 13:00

Α) Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης - Εγκεκριμένη μέθοδος για διάφορες εφαρμογές - Analytik Jena

Ομιλήτρια: Katrin Klemm - Applikation AAS, Analytik Jena

B) Ο νέος στοιχειακός αναλυτής CompEAct του οίκου Analytik Jena

Ομιλήτρια: Konstantina Tasiouka, Regional Sales Manager Europe, Ananlytik Jena

Οργάνωση: A.L.S. Αναλυτικά Εργαστηριακά Συστήματα Α.Ε.Β.Ε. - www.alssa.gr 


  • “Troubleshooting for Karl Fischer Titration – Make the Right Choice from Start to Finish”

11:30 - 12:30 

Agnieszka Kossakowska, HYDRANAL Marketing Specialist, Honeywell Research Chemicals

hosted by Life Science Chemilab A.E. @ booth B4 + B5


  • Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον

14:00 - 18:00 

Ημερίδα
Οργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων – www.petet.org.gr

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ


  •  Παρουσίαση 

14:30 - 16:00 

Εξελίξεις στη νομοθεσία Φαρμάκων, Βιοκτόνων και Χημικών Προϊόντων (ECTD, BPR, REACH 2018, e-SDS)

Οργάνωση: Sustchem Engineering - www.sustchem.gr 


  • Παρουσίαση

16:30 - 18:30

Α) Σχεδιάζοντας ένα Εργαστήριο. Ασφάλεια - Λειτουργικότητα - Αισθητική. Κωνσταντίνα Γλαμπεδάκη, ΜΑ Ανάπτυξη Εργαστηρίων και άλλων Ειδικών Χώρων. Παρουσίαση στα Ελληνικά. Ερωτήσεις–Απαντήσεις στα Ελληνικά και Αγγλικά

Β) Η σημασία της παρακολούθησης της ροής αέρα, των ελεγκτών ροής αέρα και των ελεγκτών κινητού πλαισίου σε απαγωγούς εστίες. Ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. TEL Ltd, Μεγάλη Βρετανία. Παρουσίαση στα Αγγλικά με μετάφραση στα Ελληνικά. Ερωτήσεις–Απαντήσεις στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Γ) Ασφάλεια και Υγιεινή στο Εργαστήριο. Η σημασία των ντουλαπιών ασφαλείας, LaborSecuritySystem, Ιταλία. Παρουσίαση στα αγγλικά με μετάφραση στα ελληνικά. Ερωτήσεις–Απαντήσεις στα Ελληνικά και Αγγλικά

Δ)  Εργαστηριακοί Κρουνοί και Συστήματα Παθητικής Ασφάλειας (οφθαλμοπλυντηρίδα και ντους έκτακτης ανάγκης) ενός εργαστηρίου, ARBOLES Ισπανίας. Παρουσίαση στα Αγγλικά με μετάφραση στα Ελληνικά. Ερωτήσεις–Απαντήσεις στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Ε) Πρότυπα (EN - ISO) που πρέπει να πληρούν τα εργαστηριακά έπιπλα (Πάγκοι – Απαγωγοί Εστίες), Δρ. Γιώργος Κούζιλος, Μηχανολόγος Μηχανικός - Χημικός Μηχανικός. Παρουσίαση στα Ελληνικά, Ερωτήσεις–Απαντήσεις στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Οργάνωση: Γλαμπεδάκη Κωνσταντίνα - www.glampedakis.gr  


  • “Troubleshooting for Karl Fischer Titration – Make the Right Choice from Start to Finish”

17:00 - 18:00 

Agnieszka Kossakowska, HYDRANAL Marketing Specialist, Honeywell Research Chemicals

hosted by Life Science Chemilab A.E. @ booth B4 + B5